Хімія
10 клас
0 голосів

Спецкурс
Хімія та землеробство

Пояснювальна записка.

Серед пріоритетних галузей науки і виробництва важливе місце належить хімії. Місце і роль хімії у науково-технічному прогресі привертає увагу окремих учнів, через що багато з них виявляє бажання здобути глибші знання з цього предмета.

Спецкурс „Хімія і землеробство” рекомендований для технологічного профілю навчання і покликаний розвивати в учнів здібності до хімії, формувати специфічні вміння, посилити практичну спрямованість і тим самим створювати основу для свідомого вибору майбутньої професії, пов’язаної з використанням хімічних знань.

Подібні роботи