Хімія
7 клас
0 голосів

Урок-подорож
Початкові хімічні поняття

Мета:
  • узагальнити й систематизувати знання учнів про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні рівняння;
  • продовжити розвивати вміння розв’зувати задачі на закон збереження маси речовини та знаходження відносної молекулярної маси речовини;
  • розвивати системність мислення, зацікавленість учнів у вивченні предмета, вчити учнів логічно мислити;
  • формувати вміння раціонально використовувати час, швидко й зосереджено працювати над завданнями, з повагою ставитись до думки однокласника.

Подібні роботи