Робота психологічної служби

Робота психологічної служби

Основною метою діяльності психологічної служби у школі є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Задачі психологічної служби школи

Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі

Профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя

Соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій

Здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків

Сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку

Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення

Психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів

Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти

Психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання

Робота психологічної служби

Параметри психолого-педагогічного статусу школяра є певним орієнтиром для побудови психологічної та педагогічної діяльності: на що конкретно потрібно звертати увагу при організації педагогічного спостереження; в яких сферах шукати найбільш можливі причини, що існують у школярів.

Робота психологічної служби

Основними джерелами одержання інформації про психолого-педагогічний статус дитини на етапі діагностичного мінімуму є:

  • Опитування вчителів і батьків.
  • Спостереження за школярами.
  • Психологічне обстеження дітей.
  • Аналіз педагогічної документації і матеріалів попередніх досліджень.