Прозорість та відкритість закладу

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Навчання у Староостропільському НВО ведеться українською мовою навчання, вивчаються дві іноземні мови – німецька та англійська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Станом на 01.09.2017 року у навчальному закладі відсутні вакансії на заміщення посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Моніторинг навчальних досягнень учнів – 2016-2017 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Використання публічних коштів