Розширена нарада при директорові

Розширена нарада при директорові

14 березня відбулась розширена нарада при директорові на тему “Кометентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу у закладі“.

На початку виступила директор НВО Кравчук Світлана Борисівна, яка наголосила на тому, що пріоритетними якостями випускника на сьогоднішній день є компетентність, комунікабельність, психологічна стійкість. Освічена людина в сучасному суспільстві є людина, що володіє знаннями, яка вміє цілеспрямовано здобувати знання і при потребі застосовувати їх у будь-якій ситуації.

Її доповідь продовжила керівник творчої групи вчителів “Інтелект” Бурковська Н.Г., яка зупинилась на значенні термінів “компетентність” та “компетенція”, а також зауважила, що основна особливість компетентнісного підходу порівняно з традиційним, полягає в зміщенні акценту з нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики.

Заступник директора НВР Петляк В.В. охарактеризувала основні компетенції, які здобуватиме учень при вивченні предмету географії, а вчитель зарубіжної літератури Савченко Л.М. – компетенції, якими оволодіють діти при вивченні зарубіжної літератури.

Заступник директора ВР Спекторук М.П. зупинилась на компетентнісному підході у виховній роботі. Вона наголосила, що ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й виховні заходи. За набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх формування впливають сім’я, засоби масової інформації, релігійні та культурні організації.

Ключові компетентності: – навчальна – здоров’язберігаюча – соціальна – загальнокультурна – інформаційно-комунікаційна – громадянська.